Supervisie

Supervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering. Je onderzoekt je werkervaringen onder begeleiding individueel of in een groep. Het gaat om minimaal 10 bijeenkomsten met twee weken tussentijd, waarin je een verslag schrijft.

Je brengt je eigen thema’s in beeld en je komt met de bereidheid om te (leren) leren en te ontwikkelen. Tijdens de bijeenkomsten werk je samen met eventuele mede supervisanten aan reflectie op je eigen (werk-) ervaringen.

Coaching

Coaching kent veel vormen. Mijn vorm: jij hebt een vraag en misschien een doel. Je hebt behoefte aan nieuwe impulsen, nieuwe perspectieven, nieuw gedrag. Je vraagt mij als gesprekspartner om mee te kijken om je eigen unieke antwoord(en) op je eigen vraag te vinden. Samen geven we vorm aan het traject.

Als je leidinggevende opdrachtgever is kan het nodig zijn om in een eerste gesprek te bekijken waar jouw wensen en die van je leidinggevende overeenkomen en verschillen om dan afspraken te maken.

Intervisie

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij collega’s elkaar via onderzoek aan ervaringen ondersteuning bieden. Het lijkt wel op supervisie zonder begeleider. Soms is een tijd begeleiding nodig om samen een vorm te vinden. Bij intervisie spreek ik altijd van tevoren af hoe vaak de begeleiding maximaal plaats vindt.

Teambegeleiding

Bij teambegeleiding vind ik het belangrijk om samen met het team en de leidinggevende de behoefte en eventuele doelen vast te stellen. De vorm van deze begeleiding bespreken we samen en laten we samen ontstaan.

Training

Training geef ik op maat. De inhoud wordt door de organisatie bepaald, het liefst in samenspraak met de –toekomstige- deelnemers. En nog liever met mij er bij, zodat de training een product van ons allen wordt.

Veranderingstrajecten

Bij veranderingstrajecten waar meerdere afdelingen of lagen betrokken zijn vind ik een klankbordgroep in de organisatie belangrijk: deze kan tussentijds aanpassingen en suggesties ter verbetering doen.
Ik heb ervaring met trainingen op het gebied van klantvriendelijkheid, agressie, verlies en verandering van functie, methodiekontwikkeling, persoonlijk leiderschap, toepassen van nieuwe werkmethoden.

En meer

Van andere vragen, die niet in bovenstaand rijtje passen, word ik meteen blij. Het gaat hier om vragen waarbij de vorm nog niet duidelijk is, soms de inhoud ook niet. Er is wel een gevoel ‘dat er iets nodig is’. Soms is een uurtje meedenken al voldoende, soms volgt er (toch) een training, een begeleidingstraject, opleidingsondersteuning, een verwijzing naar een externe deskundige.
Soms bedenken we echt iets nieuws. Altijd is het fijn om samen iets te laten ontstaan.